SzEPPBETA

Aktualna wersja systemu SzEPP™ to wersja Beta. Oznaczona literą B np.: v.B.1.20160225.
Wersja Beta to wersja testowa. Oznacza to że program może działać niepoprawnie, zawierać błędy.
Kolejna wartość oznaczona po Literze B to wersja systemu. Oznaczona liczbą 1 dla przykładu powyżej, oraz po kropce datą jej ostatniej aktualizacji.
Kolejne liczby całkowite będą oznaczać iż w systemie pojawiły się nowe funkcje.

System będzie w pełni gotowy do użytku, w momencie kiedy otrzyma numer wersji w postaci v.2.2016xxyy przy czym xxyy oznaczać będzie datę ostatniej aktualizacji.
Planowana data rozpoczęcia funkcjonowania systemu SzEPP™ to 15 Marca 2016 roku. Data ze względów technicznych może ulec przesunięciu.

Rozpoczęcie biegu bezpłatnego 3 miesięcznego okresu testowego dotyczy wersji użytkowej oznaczonej minimum v.2.2016xxyy czym xxyy oznaczać będzie datę ostatniej aktualizacji.
Więcej informacji na temat regulaminu użytkowania na stronie Regulaminy.

Wróć